A e Le‘i Tu‘ua i Matou

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Lo‘u Alii, alofa mai / Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless / Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


A e Le‘i Tu‘ua i Matou
, 94


1. Ae le‘i tu‘ua i matou, Le Ali‘i fa‘amanuia,A‘oa‘oga o le asō, Ia matou tumau ai.
2. Matou te fai i le mamā, O au poloaiga;Le malosi tu‘u mai; Fai ai au afioga.
3. Le Tama e a‘o matou fai, Meatonu, alofa mai;Ia matou maua le fiafia, I lau galuega pa‘ia.
4. Ia e fa‘amagalo mai, I o matou nei vaivai;Ia matou ola i olaga, E pa‘ia i ou luma.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

A e Le‘i Tu‘ua i Matou

, 94

Arr.: Ebenezer Beesley

Lo‘u Alii Alofa Mai

, 145

Trans.: E. F. Soderberg

Lo‘u Alii Alofa Mai (Mo Leo o Fafine)

, 329

Trans.: E. F. Soderberg