Mamalu ma le Vi‘iga Atoa

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King / All glory, laud, and honor

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Mamalu ma le Vi‘iga Atoa
, 42


1. Mamalu atoa ia oe le Tupu, Fa‘aola.O le ‘e pese ai fanau ma le fiafia.Le Tupu o Isaraelu; Alo o Tavita.Ua sau i le Ali‘i, le Tupu, ua Pa‘ia.
2. Ua vi‘ia oe e le ‘au agelu i luga.Fa‘apea tagata ma mea ua ‘e foafoaina.Sa fola ‘e ‘Eperu lau pama i ou luma.‘E matou te ‘avatu, ia oe o vi‘iga.
3. Sa latou vi‘ia oe ‘i pese alofa.Ia oe ua fa‘aea nei ‘e matou te vi‘ia.Sa ‘e talia o a latou vi‘iga fai lelei.Lo matou alofa ia talia, le Tupu agalelei.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Mamalu ma le Vi‘iga Atoa

, 42