Kur Kërkoj Shkrimet e Shenjta

English: As I Search the Holy Scriptures

First line: As I search the holy scriptures

Original language: English

Words: C. Marianne Johnson Fisher
Music: C. Marianne Johnson Fisher


Kur Kërkoj Shkrimet e Shenjta
, 180


1. Kur kërkoj shkrimet e shenjta,At’ i dashur i njer’zve,Urt’sia ma bekoft’ zemrën,Mendjen ma mbusht’ me dije.
2. Kur kërkoj shkrimet e shenjta,Shpirtin ma prek, t’lutem, Zot.T’fshehtat e jetës shpalosenKur çdo dit’ un’ i studioj.
3. Kur kërkoj shkrimet e shenjta,M’shira Jote u zbuloft’.Zemrën trazuar ma qet’so;Plag’t që s’shihen, m’i shëro.
4. Kur kërkoj shkrimet e shenjta,Ndihmom’ të bindem, t’mendoj.N’fjalën Tënde jet’ t’përjetshme;Drita Jote më drejtoft’.

X:277 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:Bb F F B A | G F F E | D F B d | c B A2 | yy

Kur Kërkoj Shkrimet e Shenjta

, 180