Do Ndjek Planin e Perëndis’

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


Do Ndjek Planin e Perëndis’
, no. 86


Jetën kam dhurat’; ajo ka një plan.Jeta një qëllim ka; në qiell e nisa.Zgjodha në k’të sh’pi të dashur në tok’ të vij,T’kërkoj që t’më udh’heq’ drita e Per’ndis’.Do ndjek planin e Perëndis’,Mbajtur n’fjalën, dashurin’ e Tij.Do punoj dhe do lutem;Gjithmon’ n’udhën e Tij do t’ec’.At’her’ n’tok’ i lumtur do jemDhe lart në sh’pin’ time.

Do Ndjek Planin e Perëndis’

, no. 86