Libri i Këngëve të Fëmijëve

Libri i Këngëve të Fëmijëve

Children’s Songbook, Albanian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2019. Only known edition. 110 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Ati Im Qiellor (Return to top)
2.
Fëmi’ i Per’ndis’ Jam
4.
Fëmijët Kudo nëpër Bot’
6.
Lutja e një Fëmije
8.
E Di, Ati Im Rron
9.
T’Falënderoj Ty, At’ i Dashur
10.
At’, Un’ Do Jem plot Nderim
11.
Me Nderim, Qetësi
12.
Nderimi Ësht’ Dashuri
13.
Do Përpiqem të Jem plot Nderim
14.
A Mundet një F’mi’ si Un’?
15.
Mir’njohje Atit
16.
Ati Im Qiellor më Do
18a.
Për Shëndet dhe Forcë (Kanon)
18b.
Kokat Ulim
Shpëtimtari (Return to top)
20.
Ai Dërgoi Birin e Tij
22.
Kur Jozefi Shkoi n’Bethlehem
24.
Yjet Ndrinin
25.
Dikur në një Stall’ t’Përulur
26.
Larg në një Koritë
28.
Ninulla e Maries
30.
Pusho, O Bebi Im
32.
Kënga e Ngjarjes së Krishtlindjes
34.
Jezusi Dikur një F’mij’ Ishte
35.
Mendoj Kur Lexoj për At’ Ngjarje
36.
Tregom’ Ngjarjet e Jezusit
37.
Jezusi Ësht’ Miku Yn’
38.
Jezus’ më Do Rreze Dielli
39.
Jezus’ Tha t’i Doni t’Gjith’
40.
Përpiqem t’Jem si Jezusi
42.
T’Shpëtuesit Dashuri Ndiej
44.
Jezusi u Ngrit
45.
Jezusi a Jetoi Sërish?
46.
Kur Ai të Vij’ Përs’ri
48.
Kisha e Jezu Krishtit
Ungjilli (Return to top)
50.
Besimi
52.
Ndihmom’, At’ i Dashur
53.
Kur Un’ t’Pagëzohem
54.
Pagëzimi
56.
Fryma e Shenjtë
57.
Në një Pranver’ të Art’
58.
Ndiqe Profetin
60.
Priftëria u Rivendos
61.
T’Artat Flet’
62.
Ngjarjet e Librit të Mormonit
63.
Librat në Librin e Mormonit
64.
Guximi i Nefit
66.
Kërko, Përsiat dhe Lutu
67.
Herët Zotin do Kërkoj
68.
Mbaj Urdhërimet
70.
Mësom’ të Eci në Drit’
71.
Do të Bindem Shpejt
72.
Dua t’Jetoj Ungjillin
73.
Zoti më Dha një Tempull
74.
Doni Njëri-Tjetrin
75.
Më Trego, Zot
76.
Ku Ka Dashuri
78.
Do t’Ec’ me Ty
80.
Guxo, Ji i Drejt’
81.
Mbro Drejtësin’
82.
Udh’n e Drejt’ Zgjidh
83.
Mir’sia Fillon tek Ti
84.
Un’ Jam si një Yll
85.
Do të Jem Guximtar
86.
Do Ndjek Planin e Perëndis’
88.
Një i Ri i Përgatitur
90.
Un’ Dua të Jem Misionar Tani
91.
Shpresoj të më Th’rrasin në Mision
92.
T’Vërtetën t’Sjellim n’Bot’ (Ushtria e Helamanit)
94.
Thirrur t’i Shërbejm’
96.
Shkëlqe
Shtëpia dhe Familja (Return to top)
98.
Familjet Mund të Jen’ Bashk’ Përgjithmon’
99.
Tempullin Shum’ Dua t’Shoh
100.
Historin’ Familjare Un’ po Bëj
101.
Lutja Familjare
102.
Dashuri Këtu Ka
104.
Familje e Lumtur
105.
E Shtuna
106.
Emrat më të Dashur
107.
Nënë, të Dua
108a.
Nën’ e Shtrenjt’
108b.
Kur Ndihmojm’
109.
Shpesh Dal Un’ Shëtitje
110.
Ardhja e Babit në Shtëpi
111.
Babi Im
112.
Gjyshja
113.
Kur Gjyshi Vjen
114.
Këndo për në Shtëpi
Zbavitje dhe Veprimtari (Return to top)
116.
“Jep”, Tha o Rrëkeza
117.
Shi po Bie An’ e Kënd
118.
Kokoshkat
119.
T’Voglat Fara Flenë Shpejt
120.
O, Çfar’ Bën Ti kur Ne Jemi në Ver’?
121.
Na Ish një Plak Bore
122.
Mendoj Bota Ësht’ plot Lavdi
123.
Bota Ësht’ e Bukur
124.
Me Zë të Lart’ t’Këndojm’
125.
Nëse Ti i Lumtur Je
126.
Kam Dy Duar të Vogla
127.
Nyjet
128.
Buzëqeshjet
129a.
Kok’, Shpatull’, Gjunj’, Gishta
129b.
Qejf ta Bësh
130.
Kënga e Përshëndetjes
131.
Ngjyrat e Fillores
132.
Burri i Urt’ dhe Burri Pa Mend
133.
Ti Ke Dit’lindjen (Kanon)
134.
Gëzuar Dit’lindjen
Këngë të Përzgjedhura (Return to top)
136.
Kënga e Karrocave të Dorës
137.
Fëmijët Pionier’ Ecnin me Këng’
138.
Që një Pionier të Jesh

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video