การสวดอ้อนวอนดวงจิตต้องการ

English: Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

First line: Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered / Pray’r is the soul’s sincere desire / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered or / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered or unexpressed / Prayer is the soul’s sincere desire / Pray’r is the soul’s sincere desire, Uttered or unexpressed

Original language: English

Words: James Montgomery
Music: George Careless


การสวดอ้อนวอนดวงจิตต้องการ
, 67


1. การสวดอ้อนวอนดวงจิตต้องการออกเสียงหรือนึกในใจเป็นการไหวของไฟอยู่ภายในซึ่งสั่นสะท้านดวงใจ
2. การสวดอ้อนวอนเป็นการเปลื้องทุกข์บางครั้งต้องน้ำตาไหลบางครั้งทุกข์หนักไม่อาจพึ่งใครพระเจ้าสถิตอยู่ใกล้
3. การสวดอ้อนวอนเป็นวาจาง่ายแม้ทารกก็ลองได้เป็นการซ้องสรรเสริญที่ขึ้นพลันถึงพระบิดาสวรรค์
4. การสวดอ้อนวอนเป็นลมหายใจเป็นอากาศของชาวคริสต์เป็นคำสัญญาณคราวายชีวันเพื่อเดินผ่านเข้าสวรรค์
5. การสวดอ้อนวอนเป็นเสียงคนบาปกลับใจละทิ้งวิถีคราเหล่าเทพซ้องร้องเพลงยินดี“ดูเถิดเขาสวดอ้อนวอน!”
6. สิทธิชนสวดอ้อนวอนเป็นหนึ่งในคำการทำและใจคราเขาพบตนเองเป็นมิตรากับพระบุตรพระบิดา
7. การสวดอ้อนวอนไม่ได้ทำกันเพียงบนโลกาเท่านั้นพระวิญญาณและพระคริสต์วิงวอนพระบิดาเพื่อคนบาป
8. พระผู้เป็นทางสู่พระบิดาชีวิต วิถี สัจจาพระองค์ได้สวดอ้อนวอนมาก่อนโปรดสอนเราสวดอ้อนวอน

X:145 Q:1/4=96 M:3/4 L:1/4 K:D d A B | A2 F | (A G) E | D3 | E F B | A2 ^G | A2 yy

การสวดอ้อนวอนดวงจิตต้องการ

, 67