ก่อนเราลาขอพระอวยพร

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings / Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


ก่อนเราลาขอพระอวยพร
, 70


1. ก่อนเราลาขอพระอวยพรให้เหล่าคำสอนในวันนี้ฝังลึกที่ในทุกดวงใจเพื่อให้มั่นกับเรานานปี
2. ในความไร้เดียงสาวัยเยาว์เราจะรักษากฎครบครันนำเรานั้นในทางสัจจาให้พลังทำตามพระทัย
3. บิดาการุณและเมตตาเวลาเราตรากตรำทำดีขอเรามีสุขสันต์เบิกบานในการงานรับใช้พระองค์
4. โปรดอภัยบาปเราทั้งปวงให้พ้นการล่อลวงมากมีช่วงเรานี้ให้มีชีวิตสุดศักดิ์สิทธิ์อยู่ชิดพระองค์

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

ก่อนเราลาขอพระอวยพร

, 70

Arr.: Ebenezer Beesley