ก่อนจรจากเราร้องเพลง

English: Sing We Now at Parting

First line: Sing we now at parting, One more strain / Sing we now at parting One more strain of praise / Sing we now at parting

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Ebenezer Beesley


ก่อนจรจากเราร้องเพลง
, 73


1. ก่อนจรจากเราร้องเพลงเปล่งสรรเสริญอีกคราแด่พระบิดาสวรรค์เราลั่นเพลงแสนหวานเพราะประทานรักเมตตาเพราะอารีห่วงใยขอให้เพลงหฤหรรษ์ก้องวันแซบัธนี้
2. สรรเสริญในพระเมตตาการุณและความรักในพรหนักหนาอนันต์สรรเสริญพระเบื้องบนดลให้เสียงสุขชื่นชมคงรื่นรมย์ในใจเพียงหนึ่งในเพลงแสนหวานของเรานั้นก็พอ
3. พระเยซูพระผู้ไถ่ได้โปรดฟังเสียงซ้องเมื่อเราผองค้อมหัวลงขอทรงฟังคำวอนให้พรเรารอดบาปเศร้าเฝ้าเราทุกเวลาช่วยเราหนาให้รับใช้ในทางที่โปรดปราน

X:156 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/8 K:C E3 D C2 G2 | G4 E4 | c2 G2 A2 GE | D6 z2 | yy

ก่อนจรจากเราร้องเพลง

, 73