เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา

English: We Thank Thee, O God, for a Prophet

First line: We thank you, O God, for our prophets / Oh Dios gracias por nuestros profetas / Seigneur, merci pour nos prophètes / We thank thee, O God, for a prophet To guide us in / We thank thee, O God, for thy Spirit / We thank Thee, O God, for a Prophet, To guide / We thank thee, O God, for a prophet / We thank thee, O God, for the prophets / We thank thee, O God, for a prophet To guide us

Original language: English

Words: William Fowler
Music: Caroline E. Sheridan Norton


เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา
, 10


1. เราขอบพระทัยสำหรับศาสดาเพื่อพาเราอยู่ในยุคสุดท้ายขอบพระทัยกิตติคุณประทานให้เพื่อส่องใจสว่างพร่างสดศรีขอบพระทัยพรทั้งหลายประทานมาด้วยเมตตาจากพระหัตถ์ปรานีเรารับใช้ด้วยใจซาบซึ้งยินดีรักที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติ
2. เมื่อเมฆมืดแห่งความทุกข์รุกประจัญข่มขวัญสันติให้ลี้ลับตายังมีหวังสดใสรออยู่เบื้องหน้าเราทราบว่าความรอดมาใกล้วันเราไม่สงสัยพระคุณและพระเจ้าเราพิสูจน์พระองค์ในกาลผ่านคนชั่วที่ขัดขวางต่อต้านไซอันจะถูกฟาดฟันลงสิ้นแน่นอน
3. เราจะสรรเสริญพระคุณพระเมตตาจะวันทาพระเจ้าทั้งวันคืนจะเบิกบานในกิตติคุณเริงรื่นและชมชื่นรับแสงแห่งชีวันแล้วผู้ซื่อสัตย์ผู้ศรัทธาจะไปเข้าสู่ในความดีพร้อมนิรันดร์แต่ผู้ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐนั้นสุขสันต์เขาจะไม่มีวันรู้

X:19 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/8 K:D (D3/2E/) | F2 F3/2E/ (D3/2E/) F3/2G/ | A4 F2 yy

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา

, 10