ทุกชนชาติจงฟัง!

English: Hark, All Ye Nations!

First line: Sehet, ihr Völker, Licht bricht heran! / Hark, all ye nations!

Original language: German
Original title: Sehet, ihr Völker!

Words: Louis F. Mönch
Music: George F. Root


ทุกชนชาติจงฟัง!
, 132


1. ทุกชนชาติจงฟัง! ฟังเสียงสวรรด์ทุกบรรดาชาติเพื่อชาวชนหรรษา!เหล่าเทพแห่งสิริร้องเพลงปรีดา“สัจจาฟื้นฟูอีกหน!”
[Chorus]โอ้กิตติคุณเรืองสิริเจิดจ้าส่องแสงสัจจาและรักจากเบื้องบน!แสงสวรรค์จ้าดุจแสงสุริยนส่องทั่วสากลวันนี้
2. ค้นหาในความมืดชนชาติร้องไห้พวกเขาได้เฝ้าคอยอรุณเจิดจ้าบัดนี้ล้วนยินดีราตรีลับลาสัจจาอยู่ในโลกอีก!
3. พระเจ้าเลือกเรารับใช้ในโลกาเราจะไปในบรรดาประชาชาติเป็นพยานสัจจาอุรามุ่งมาดประกาศพระคำศักดิ์สิทธิ์

X:264 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/8 K:Bb F2 G3/2F/ D2 F2 | B2 c3/2B/ G4 | A2 A3/2B/ c2 d2 | B2 A3/2G/ F4 | yy

ทุกชนชาติจงฟัง!

, 132