สิทธิชนมา

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Come, come, ye Saints / Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / We’ll make the air with music ring / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


สิทธิชนมา
, 17


1. สิทธิชนมาอย่ากลัวงานหนักแบบใดดำเนินต่อโดยสุขใจแม้การเดินทางลำบากแก่ท่านทั้งหลายพระการุณจะอยู่ใกล้ให้พยายามกำจัดกังวล เป็นประโยชน์กว่าวิตกทุกข์ทนหัวใจจะเบิกบานเพราะคำนี้ทุกอย่างดี!ทุกอย่างดี!
2. ทำไมจะโศกคิดว่าภาระเราหนัก?ไม่ใช่เลยทุกอย่างดีทำไมคาดว่าจะมีรางวัลประเสริฐถ้าเดี๋ยวนี้หลีกต่อสู้?เตรียมตัวของท่านจงกล้าหาญยิ่งพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทอดทิ้งไม่ช้าพวกเราจะเล่าคำนี้ทุกอย่างดี!ทุกอย่างดี!
3. เราจะพบแหล่งที่พระเป็นเจ้าเตรียมไว้ไกลไปทางตะวันตกที่ไม่มีใครทำให้กลัวหรือทำร้ายเราจะรับพรสุขศรีเสียงเราจะก้องไปในท้องฟ้าแซ่ซ้องสรรเสริญแต่พระบิดานอกเหนือจากนั้นกล่าวถ้อยคำนี้ทุกอย่างดี!ทุกอย่างดี!
4. หากว่าเราตายก่อนการเดินทางจะเสร็จวันสุขยิ่ง!ทุกอย่างดี!เราก็จะพ้นจากความเศร้าความเหนื่อยเหน็ดจะอยู่กับคนเที่ยงธรรมแต่หากเรามีชีวีต่อไปเห็นสิทธิชนได้ที่อาศัยโอ้เราจะร้องพร้อมกันอีกทีทุกอย่างดี!ทุกอย่างดี!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy

สิทธิชนมา

, 17