ท่านผู้ถูกเรียกให้ทำงาน

English: Ye Who Are Called to Labor

First line: Ye who are called to labor and minister for God / Ye who are called to labor / Ye who are call’d to labor and minister for God

Original language: English

Words: Mary Judd Page
Music: Daniel B. Towner


ท่านผู้ถูกเรียกให้ทำงาน (ชาย)
, 157


1. ท่านผู้ถูกเรียกให้ทำงาน และทำการแทนพระเจ้าฐานะปุโรหิตรับเอา โปรดเกล้าตั้งด้วยวาจาเพื่อสอนพระคุณข่าวประเสริฐ ล้ำเลิศในชาตินานาป่าวความรอดสันติสัจจา บนยอดภูผาเขาเนิน
2. โออย่าทะยานใจใฝ่ปอง สิ่งของโลกเกียรติสรรเสริญใจท่านสะอาดศักดิ์เกิน เลิกเดินตามทางมนุษย์และเมื่อท่านป่าวร้องก้องเสียง สำเนียงแตรดังยาวสุดจงแจ้งบรรดาชาติหลับทรุด รีบรุดเตรียมพบพระเจ้า
3. แล้วเลิกคำพูดเล่นทั้งผอง ความคะนองหยิ่งมัวเมาสวดอ้อนวอนประจำอย่าเพลา เฝ้าอยู่ในความสัตย์จริงพระผู้ปลอบโยนจะสอนท่าน และประทานพรเลิศยิ่งพระช่วยให้รอดจะแอบอิง ไม่ทิ้งชั่วนิจนิรันดร์
4. พรประเสริฐรอคอยท่านอยู่ พระจะชูศรัทธาให้ท่านจะได้รับมงกุฎชัย กับเกียรติไกรเหนือความตายท่านจะกลับไซอันไม่ช้า นำมาฟ่อนข้าวทุกรายหมดทุกข์สิ้นเศร้าโศกใจกาย แต่ได้ครองมงกุฎงาม

X:321 Q:3/8=66 M:6/8 L:1/8 K:Bb F=EF B2 F | A G2- G2 G | A2 G E2 G | F6 | yy

ท่านผู้ถูกเรียกให้ทำงาน (ชาย)

, 157