ถามพระเจ้า

English: Ask of God

First line: หลายเรื่องราวที่เขาเล่าขาน / You’ve been told so many things

Original language: English

Words: Nik Day
Music: Nik Day


ถามพระเจ้า

, 1