สรรพสิ่งของพระเป็นเจ้าราชา

English: All Creatures of Our God and King

First line: All creatures of our God and King / Oh, criaturas del Señor / Vous créatures du Seigneur / Созданья Бога и Царя / All creatures of our God and King, Lift up your voice / All creatures, worship God most high! / All creatures of our God and King

Original language: English

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)
Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623


สรรพสิ่งของพระเป็นเจ้าราชา
, 23


1. สรรพสิ่งของพระเป็นเจ้าราชาจงเริงร่าและร้องเพลงกับเราอาเลลูยา! อาเลลูยา!อาทิตย์สาดส่องแสงทองประกายดวงจันทร์ฉันฉายสีนวลยวนตา
[Chorus]อาเลลูยา! อาเลลูยา! อาเลลูยา!สรรเสริญพระองค์! อาเลลูยา!
2. ลมที่พัดโบกกระโชกแรงกล้าเมฆาที่ล่องลอยในสวรรค์อาเลลูยา! อาเลลูยา!รุ่งอรุณจงเริงรื่นสรรเสริญแสงแห่งยามเย็นเชิญร้องขับขาน
3. ธารารินไหลใสสะอาดล้ำบรรเลงเพลงลำนำแด่พระเจ้าอาเลลูยา! อาเลลูยา!ไฟฟอนร้อนลุกโชติช่วงไสวที่ให้ความอบอุ่นแสงสว่าง
4. แม่ธรณีที่คลี่ผองพรในทางจรของเราทุกทุกวันอาเลลูยา! อาเลลูยา!จงให้ไม้ผลและมวลมาลีสำแดงสิริพระองค์เช่นกัน

X:62 Q:1/2=76 M:3/2 L:1/4 K:Eb E2 | E F G E G A | B4 yy

สรรพสิ่งของพระเป็นเจ้าราชา

, 23

Arr.: Ralph Vaughan Williams