Manatili sa Piling Ko

English: Abide with Me!

First line: Abide with me—fast falls the eventide / Abide with me! fast falls the eventide; The darkness / Abide with me! Fast falls / Abide with me! / Abide with me! fast falls the eventide

Original language: English

Words: Henry F. Lyte
Music: William H. Monk


Manatili sa Piling Ko
, 97


1. Manatili sa piling ko, Ama;Ang takipsilim, sumasapit na!Kung lahat man sa aki’y magtaksil,O, manatili sa aking piling!
2. O kaybilis matapos ng araw,L’walhati ng mundo’y pumapanaw.Ang lahat ay nagbabagong lagiLiban sa ’Nyo, O Diyos, manatili!
3. O Diyos, Kayo ay kailangan ko,Laging tulungan nang ’di matukso.Sino pa ba ang gagabay sa ’kin?Aking Panginoon, manatili!

X:166 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/4 K:Eb G2 G F | E2 B2 | c B B A | G4 | G2 A B | c2 B2 | A F G =A | B4 | yy

Manatili sa Piling Ko

, 97