Dinggin! Awit ng Anghel

English: Hark! The Herald Angels Sing

First line: Eis dos anjos a harmonia / Hark! the herald angels sing Glory to the newborn / Hark! the herald angels sing, Glory / Hark! the herald angels sing / Hark! the herald angels sing, “Glory to the newborn King!”

Original language: English

Words: Charles Wesley
Music: Felix Mendelssohn


Dinggin! Awit ng Anghel
, 128


1. Dinggin! Awit ng anghel:L’walhati kay Immanuel!Pumayapa ang mundo,Tao’t Diyos, nagkasundo!Bawat baya’y magba-ngon;Sa langit ay umayon;Ihayag nang may sigla:Si Cristo’y ’sinilang na!
[Chorus]Dinggin! Awit ng anghel:L’walhati kay Immanuel!
2. Hari ng Kapayapaan!Sugo ng Kabutihan!Buhay at tanglaw rito,Kaloob N’ya sa tao.S’ya rito ay ‘sinilang,Winaksi’ng kamatayan;Sa lahat, Kanyang alay,Ang muling pagkabuhay.

X:209 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:F C F F3/2 E/ | F A (A G) | c c c3/2 B/ | A G A2 | yy

Dinggin! Awit ng Anghel

, 128