O, Makinig, Lahat ng Bansa!

English: Hark, All Ye Nations!

First line: Sehet, ihr Völker, Licht bricht heran! / Hark, all ye nations!

Original language: German
Original title: Sehet, ihr Völker!

Words: Louis F. Mönch
Music: George F. Root


O, Makinig, Lahat ng Bansa!
, 165


1. O, makinig, lahat ng bansa!Tinig ng langit, nagbabadya!Ang katotohanan ay mulingNaipanumbalik!
[Chorus]L’walhati sa kaitaasan,Liwanag ng katotohanan!Gaya ng araw, sinag nitoAng s’yang tanglaw dito.
2. Mga bansang nasa karimlan,Ang liwanag ay inaasam.Lahat ngayo’y magsipagdiwangSa katotohanan!
3. Hinirang ng Diyos na magsilbi,Ebanghelyo’y ibabahagi.Itanghal ang katotohananSa sangkatauhan.

X:264 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/8 K:Bb F2 G3/2F/ D2 F2 | B2 c3/2B/ G4 | A2 A3/2B/ c2 d2 | B2 A3/2G/ F4 | yy

O, Makinig, Lahat ng Bansa!

, 165