Mga Banal, Halina

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil / Come, come, ye Saints / Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / We’ll make the air with music ring

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Mga Banal, Halina
, 23


1. Mga Banal, halina’t gumawa,Maglakbay sa tuwa.Mahirap man ang ’yong kalagayan,Biyaya’y kakamtan.Makabubuting magsikapNang pighati’y ’di malasap.Ligaya ay madarama—Kay-inam ng buhay!
2. Ba’t luluha sa hirap at dusa?Lahat may pag-asa.Gantimpala ay ’di matatamoKung ika’y susuko.Maging handa at magiting,Ang Diyos ’di lilimot sa ’tin.Ihahayag ang salaysay—Kay-inam ng buhay!
3. Makikita, lugar na ’nilaanDoon sa Kanluran.Do’n kung saan may kapayapaan,Biyaya at yaman.Mga papuri’y awitinAlay sa Hari’t Diyos natin.Ito ang isasalaysay—Kay-inam ng buhay!
4. At masawi man sa ’ting paglakbay,Masaya, kay-inam.Malaya na sa hirap at dusa,Mat’wid ay kasama.Ngunit kung tayo’y maligtasAt pahinga ay matangap,Aawit nang buong sigla—Kay-inam ng buhay!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy

Mga Banal, Halina

, 23