Luwalhati at Papuri

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King / All glory, laud, and honor

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Luwalhati at Papuri
, 38


1. L’walhati at papuriSa Nyo aming Hari,Hosana ang alay ngMga batang munti.Kayo’y Hari ng Israel,Sa lahi ni David,Sa ngalang ng Diyos, ditoAy darating muli.
2. Mga angel sa langit,Nagpupuri sa ’Nyo,Lahat ng nilikhaN’yo’y Dagling tumutugon.Mga Hebreo’y nagpugay,Tangan ay palaspas;Papuri at pag-ibig,Alay naming wagas.
3. Noo’y kan’lang alay ang,Nagpupuring tinig:Ngayong Kayo’y dakila,Alay nami’y himig.Ang kanilang papuri’yTinanggap N’yong lubos,Pag-ibig naming alay,Ay tanggapin, O Diyos.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Luwalhati at Papuri

, 38