E te Tamarii Here e

English: Dearest Children, God Is Near You

First line: Dearest children, God is near you / Dearest children, God is near you, Watching o’er you / Dearest children, God is near you Watching o’er / Dearest children, God is near you, watching

Original language: English

Words: Charles L. Walker
Music: John Menzies Macfarlane


E te Tamarii Here e
, 48


1. E te tamari’i here ē,tē hi’o mai ra Iesu.Ora ’outou ma te parau ti’a,e ’oa’oa (a)i te Fatu,fa’aro’o, ti’aturi,e ha’amaita’i mai ’Oia.
2. E te tamari’i here ē,’ua ’ite te melahi,i tā ’outou ra mau ’ohipa,te ’ino ’e te maita’i.’A tāmau i te parau ti’a,e ha’amaita’i mai ’Oia.
3. E hōro’a mai te Atuai Tōna ra Vārua,te ha’api’i mai ia ’outoute rāve’a ’oa’oa.’A tāmau ’e ti’aturii te tumu nō Ziona.

X:96 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 D | B2 F | (d c) B | A G2 | yy

E te Tamarii Here e

, 48