Aandelige Sange til Brug Mission og Sondagsskole (RLDS), 16
Jesus, jeg mit Kors vil tage


Jesus, jeg mit Kors vil tage

First line: Jesus, jeg mit Kors vil tage