Aandelige Sange til Brug Mission og Sondagsskole (RLDS)

Aandelige Sange til Brug Mission og Sondagsskole (RLDS)

Aandelige Sange til Brug Mission og Sondagsskole (RLDS), Norwegian.
Porsgrund, Norway. Peter Andersen.
1903. Only known edition. 39 songs.

Published for the Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (now Community of Christ), a Restoration-based denomination.

The primary focus of SingPraises.net is music published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. However, other hymnals and collections, including the one on this page, are indexed for reference.

Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Stem op, min Sjæl, paa barnlig Vis
2.
Kom, du Væld af alle Goder
3.
Allevegne hvor jeg vanker
4.
Saa mildelig, du Lys fra Himlens Sale
5.
Klippe, du som brast for mig
6.
I Naade, Herre, til os kom
7.
For Guds Folk, o hvor herligt og sandt!
8.
Trøster, Lys i Livets Nat
9.
Intet Navn saa lifligt klinger
10.
Din Hjælp jeg trænger til
11.
Jesus, du som Barnets Ven
12.
En liden Stund, Gud, lad mit Hjerte nyde
13.
Op Alt, som Herren har frembragt
14.
Min Frelser lever, det jeg ved
15.
Løft op dit Hoved, Zions Arving
16.
Jesus, jeg mit Kors vil tage
17.
Herlige Zion, Frelstes Hjem
18.
Hvor du end i Verden vanker
19.
Pris Gud, fra hvem hvert Gode kom
20.
O, hvor deilig skal blive vor Jord
21.
Hil være Zions forklarede Morgen!
22.
Ved Livets Ord, o Fader, har jeg fundet
23.
Giv mig den Tro, som svigter ei
24.
Børn i Søndagsskolen, syng med freidigt Mod
25.
O Gud, af Naade rig og stor
26.
Kom tillidsfuldt, lille til Jesus i Bøn
27.
Ak, mon min Frelser slaget var
28.
Se, en lille Flok og ringe
29.
Milde Frelser, ydmygt hæver
30.
Der er et Land saa herligt
31.
En Klædning Guds Folk skal iføres
32.
Hvilken Ven vi har i Jesus
33.
Salige Paaskemorgen
34.
Aand fra Himlen, kom i Naade
35.
Kom til den gode Hyrde
36.
Vor Skole for idag er endt
37.
Hos Gud er min Frelse, min Ære
38.
Jeg haaber engang at komme
39.
Nu Farvel vi eder byde

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video