Book cover

Fëmijët Kudo nëpër Bot’
Libri i Këngëve të Fëmijëve, p. 40:00 0:00
Introduction
Audio

Fëmijët Kudo nëpër Bot’

Fjalët: Peggy Hill Ryskamp, l. 1949. © 1975 IRI

Muzika: Beth Groberg Stratton, l. 1944. © 1975 IRI

Related pages

  • Author: Peggy Hill Ryskamp
  • Composer: Beth Groberg Stratton