Book cover

Kështjell’ e Fort’ Per’ndia Yn’
Himne, no. 360:00 0:00
Introduction
Audio

Kështjell’ e Fort’ Per’ndia Yn’

Teksti: Martin Luther, 1483–1546, i përshtatur

Muzika: I njihet Martin Luther-it

Related pages

  • Author: Martin Luther
  • Composer: Martin Luther