Book cover

Gjith’ Krijesat e Per’ndis’ Son’
Himne, no. 320:00 0:00
Introduction
Audio

Gjith’ Krijesat e Per’ndis’ Son’

Teksti: Shën. Françesku i Asisit, 1182–1226; përkth. nga William H. Draper, 1855–1933. Përkthimi anglisht © G. Schirmer, Inc.

Muzika: Geistliche Kirchengesänge, Köln, 1623; përsh. Ralph Vaughan Williams, 1872–1958. Muzika nga English Hymnal. Përdoret me leje nga Oxford University Press. Ndalohet bërja e kopjeve pa leje me shkrim nga

Related pages

  • Author: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)
  • Composer: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623