Thánh Ca, 58
Hỡi Các Con Cái Của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây


Hỡi Các Con Cái Của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây

First line: Hỡi các con cái của Chúa Trời