A Key Was Turned in Latter Days

Languages (4)

  • Czech: Klíč k obnovení všech věcí
  • English: A Key Was Turned in Latter Days
  • English Braille: ⠠⠁ ⠠⠅⠑⠽ ⠠⠺⠁⠎ ⠠⠞⠥⠗⠝⠫ ⠔ ⠠⠇⠁⠞⠞⠻ ⠠⠙⠁⠽⠎ ⠠⠶⠺⠕⠍⠢⠶
  • Polish: Początek nastał lepszych dni