Klíč k obnovení všech věcí

English: A Key Was Turned in Latter Days

First line: A key was turned in latter days

Original language: English

Words: Jan Pinborough
Music: Charlene A. Newell


Klíč k obnovení všech věcí (Ženy)
, 197


1. Klíč k obnovení všech věcíbyl v posledních dnech dán,svou láskou, Otče náš drahý,chceš navždy žehnat nám.Všem těm, co Tebe hledajía nebo v nouzi jsou,i my chceme být nadějípro velkou milost Tvou.
2. Kéž milosrdně sloužíme,Tvůj Syn je příklad náš,kéž světlem a svou moudrostínám při tom požehnáš.Tak pojďme, sestry, spojme se,za Pánem kráčejme,a v pokoře Mu pílí svoudnes radost dělejme.

X:310 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:D A | A F B A | F3/2 G/ A D | G F E G | F3 yy

Klíč k obnovení všech věcí (Ženy)

, 197