Początek nastał lepszych dni

English: A Key Was Turned in Latter Days

First line: A key was turned in latter days

Original language: English

Words: Jan Pinborough
Music: Charlene A. Newell


Początek nastał lepszych dni (Kobiety)
, 200


1. Otwarto drzwi w ostatnich dniachdo świętej służby tej:Spokoju i miłości darna ziemi znowu jest.Otworzyć chcemy serca swedla tych, co szukać chcąOblicza Twego, Ojcze nasz,i żyć na chwałę Twą.
2. Początek nastał lepszych dni.Twój Syn pokazał nam,Jak z troską mamy służyć tym,którymi wzgardził świat.Więc, siostry, złączmy siły swe,a spłynie na nas moc,Gdy słowem, czynem, służbą teżbędziemy wielbić Go.

X:310 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:D A | A F B A | F3/2 G/ A D | G F E G | F3 yy

Początek nastał lepszych dni (Kobiety)

, 200