Бог е любов

English: God Is Love

First line: Колко много красота / Earth, with her ten thousand flow’rs / Earth, with her ten thousand flow’rs, Air, with all / Earth, with her ten thousand flowers / Earth with her ten thousand flowers, Air, with all

Original language: English

Words: Thomas R. Taylor
Music: Thomas C. Griggs


Бог е любов
, 58


1. Колко много красотапо безкрайната земя –виж сияйното небеи безбрежното море –всичко туй е благослов,всичко шепне: „Бог е любов!“
2. Тук цъфтящи долини,там зелени планини.Чуй поточе ромоли.Бризът морски пак шептидуми святи, нежен зов –тихо казва: „Бог е любов!“
3. Светла вяра в’любовтатопли нашите сърца.Тя ни носи радосттаи подкрепя ни в’беда.Тя е Божи благослов,тя ни казва: „Бог е любов!“

X:87 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:G D2 G | F2 D | (E A) F | G3 | yy

X:313 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 B | A2 F | (G c) A | B3 | yy

Бог е любов

, 58