Mga Santos Dali Na

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil / Come, come, ye Saints / Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / We’ll make the air with music ring

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Mga Santos Dali Na
, 23


1. Manga Santos, dali ug lihok na;Paglakaw, magmaya.Bisan magantus niining panaw,Grasya matag adlaw.Maayong maninguha taKatapulan biyaan na;Buhata ni malipay ka—Maayo rang tanan!
2. Nganong kita magmagulanon man?Maayo rang tanan.Nganong dakong ganti paabuton?Kon buhat gihunong.Sa kaisug bakus hugton.Sa Dios dili ta pasagdan;Kita may ikaistorya—Maayo rang tanan!
3. Dapit giandam atong makitan,Sa layong kasadpan,Walay moduol nga kahadlokan;Santos mabulahan.Kahanginan punog kanta,Pagdayeg sa Amahan ta;Manganta nga magambahan—Maayo rang tanan!
4. Kon mamatay tas atong pagpanaw,Malipayong adlaw!Gawasnon tas kahakog kamingaw;Katarung kauban!Kon kinabuhi lugwayanMakitang kapahulayan,Awit nga magaambahan—Maayo rang tanan!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy

Mga Santos Dali Na

, 23

Dali, Dali, Kamo mga Santos

, no. 2