Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata

Hymns and Children’s Songs, Cebuano.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. Only known edition. 45 songs.

3/88 English approval; 3/88 translation approval; book © 1996


Indexes

References

List of songs
Jump to:
Pagsugod (Return to top)
2.
Dali, Dali, Kamo mga Santos

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear

4.
Duol, Kamo mga Anak sa Ginoo

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Other versions of this song:
Come, ye children of the Lord, / Let us

5.
Manunubos sa Israel

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Redeemer of Israel, / Our only delight

6.
Unsa Kalig-on ang Tukuranan

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

8.
Ipha ang Inyong mga Panalangin

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

10.
Magpadayon ’Tang Tanan

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

12.
Nagkinahanglan Ko Nimo Matag Takna

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

13.
Matahum ang Buhat

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

14.
Ang Unang Pag-ampo ni Joseph Smith

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Other versions of this song:
Oh, how lovely was the morning!

Sakramento (Return to top)
16.
Sud-onga ang Halangdon nga Manunubos Namatay

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

18.
O Dios, ang Amahan nga Walay Katapusan

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

19.
Unsa ka Dako sa Kaalam ug sa Gugma

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

20.
Jesus, Kanhiay Kabus nga Natawo

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

21.
Dios, Amahan, Dungga Kami

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

22.
Ako Nahingangha, Nahibulong

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

24.
Adunay Usa Ka Labong nga Bungtod sa Layo

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

25.
Atong lsinggit ang Awit sa Ngalan ni Jesus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

26.
Sa Pagpaubos, Among Manluluwas

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

Panapos (Return to top)
28.
Ang Espiritu sa Dios

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God like a fire is burning!

30.
Taas Ibabaw sa Bukid

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the mountain top / A banner

31.
O Sulti, Unsa ang Kamatuoran?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

32.
Karon Kita Maglipay

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now let us rejoice in the day of salvation

34.
Buhata Unsa Ang Matarung

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

36.
Salamat, O Dios sa Propeta

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We thank Thee, O God, for a prophet

38.
Ako Nasayud Nga Akong Manunubos Buhi

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

40.
Ang Dios Magauban Kanimo

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

42.
O Akong Amahan

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

Linain nga mga Hilisgutan (Return to top)
44.
Gugma sa Panimalay

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

46.
Aka Moadto Asa Ikaw Buot Kanako nga Moadto

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

48.
Ikaw Naghunahunaba sa Pag-ampo?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

50.
Pagdayeg sa Tawo

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the man who communed with Jehovah!

52.
Sa Layo nga mga Patag sa Judea

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

53.
Mahilum nga Gabii

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

54.
Krista ang Ginoo Nabanhaw Karon

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

55.
Siya Nabanhaw

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

Mga Awit sa Mga Bata (Return to top)
58.
Aka Anak Sa Dios

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

59.
Aka Nasayud Akong Amahan Buhi

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

60.
Samtang Nagbasa Anang Sugilanong Matahum

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Other versions of this song:
I Think When I Read That Sweet Story

61.
Aka Nagpasalamat Kanimo, Mahal nga Amahan

Words: Anon.

Music: George Careless

Other versions of this song:
I Thank Thee, Dear Father

62.
Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
The Lord Gave Me a Temple

63.
Pagkamabination Magsugod Kanako

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Kindness Begins with Me

64.
Pangahas Pagbuhat sa Matarung

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Dare to Do Right

65.
Ang Bulawanon nga mga Palid

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Other versions of this song:
The Golden Plates

66.
Tudloi ’Ko Paglakaw sa Kahayag

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

67.
Pag-ampo Alang sa Banay

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Other versions of this song:
Family Prayer