Pane, my Tě žádáme

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless / Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


Pane, my Tě žádáme
, 91


1. Pane, my Tě žádáme,žehnej dnešní učení.Do srdce je vkládáme,kéž z něj stále pramení.
2. S duchem mladým,nevinným zákony Tvé plníme.Kráčíme za hlasem Tvým,vůlí Tvou se řídíme.
3. Bože, Ty’s pln milosti,pomáhat se snažíme.Služba vede k radosti,štěstí v srdci cítíme.
4. Odpouštěj nám slabosti,zbavuj svodů pozemských.Pomoz nám ke svatosti,veď do výšin nebeských.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

Pane, my Tě žádáme

, 91

Arr.: Ebenezer Beesley