Než se rozloučíme

English: Sing We Now at Parting

First line: Sing we now at parting One more strain of praise / Sing we now at parting / Sing we now at parting, One more strain

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Ebenezer Beesley


Než se rozloučíme
, 92


1. Než se rozloučíme,svoji píseň chvalNebeskému Otciprozpěvujme dál.Za tu Jeho něžnoupéči laskavou,naplňujme sabatpísní radostnou.
2. Chvalme Ho za lásku,také za milost,i za požehnánía za laskavost.Naše šťastné hlasychválou nešetří,On je hoden našípísně nejsladší.
3. Vykupiteli náš,Tebe chválíme,vyslyš prosby naše,o to prosíme.Před omylem chraň nás,stále, den co den.Sloužit nás uč Toběsprávným způsobem.

X:156 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/8 K:C E3 D C2 G2 | G4 E4 | c2 G2 A2 GE | D6 z2 | yy

Než se rozloučíme

, 92