Andělská tu píseň zní

English: Hark! The Herald Angels Sing

First line: Hark! the herald angels sing Glory to the newborn / Hark! the herald angels sing, Glory / Hark! the herald angels sing / Hark! the herald angels sing, “Glory to the newborn King!” / Eis dos anjos a harmonia

Original language: English

Words: Charles Wesley
Music: Felix Mendelssohn


Andělská tu píseň zní
, 128


1. Andělská tu píseň zní:„Sláva, Král již přichází!Pokoj lidem na zemi!Bůh a hříšník smířeni!“Každý ať se raduje,vítězné dnes nebe je.S anděly teď hlásejme:„Kristus zrozen v Betlémě!“
[Chorus]Andělská tu píseň zní:„Sláva, Král již přichází!“
2. Sláva Knížeti míru,spravedlivosti Synu!Světlo všem On přináší,léčí srdce i duši.Zrodil se, by člověk žil,v jesličkách se narodil.Děti země pozvedne,nový život nabídne.

X:209 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:F C F F3/2 E/ | F A (A G) | c c c3/2 B/ | A G A2 | yy

Andělská tu píseň zní

, 128