Pojďte, Svatí

English: Come, Come, Ye Saints

First line: Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear / We’ll make the air with music ring / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil / Come, come, ye Saints

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Pojďte, Svatí
, 18


1. Pojďte, Svatí, jen neochvějně dál,s radostí, s odvahou.Bůh s námi je, kdo by se strastí bál?Dá Svatým milost svou.Je se zlem lépe dál se prátnež nečinně se strachovat,pak radost v srdci zapěje:Všechno již dobře je.
2. Proč truchlit, spílat osudu zlému?Vždyť všechno správně je.Proč ten, kdo žádá Boží odměnu,vzdal by se bez boje?Nuž, vyzbrojte se odvahou,Bůh neopustí Církev svou,pak svědectvím svět okřeje:Všechno již dobře je.
3. Najdeme místo Bohem slíbenév dálavě západní,kde zlo nepřátel nás nedožene,kde On nás ochrání.Vše naše píseň naplnía Bohu chválou rozezní,a každý vůkol zapěje:Všechno již dobře je!
4. Zemřemeli snad ještě před cílem,i ten den šťastný je!Smrt, jež přináší konec starostem,s drahými spojuje.Však jeli život ušetřen,a zříme Svaté mít svou zem,pak mocně náš sbor zapěje:Všechno již dobře je!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy