Vy, kdož jste k práci vyslaní

English: Ye Who Are Called to Labor

First line: Ye who are called to labor and minister for God / Ye who are called to labor / Ye who are call’d to labor and minister for God

Original language: English

Words: Mary Judd Page
Music: Daniel B. Towner


Vy, kdož jste k práci vyslaní (Muži)
, 201


1. Vy, kdož jste k práci Boží, ke službě vyslaní,královské kněžstvo svaté, jste Jím povolaní:Přineste slovo Boží, každému národua z vrchů hor hlásejte pravdu a svobodu.
2. Špinit si ctižádostí ni slávou nedejtesvou mysl čistou svatou; jak muži jednejte.Hlasitě pozvedejte ke dřímajícím hlas:„Za Bohem se vydejte, již nejvyšší je čas!“
3. Pýchy se pilně střezte a nezahálejte,v modlitbě ustavičné vždy pravdu hledejte.Poznání vám Duch předá i dary z výsosti,Spasitel s vámi bude po celé věčnosti.
4. Požehnání vás čeká a Bůh vám víru dá.Korunuje vás slávou, smrt vám porazit dá.Každý přinese vlastní snop vzhůru k Sionu,nebude zkoušek, strastí, On vám dá korunu.

X:321 Q:3/8=66 M:6/8 L:1/8 K:Bb F=EF B2 F | A G2- G2 G | A2 G E2 G | F6 | yy

Vy, kdož jste k práci vyslaní (Muži)

, 201