Jak mocná pevnost je náš Bůh!

English: A Mighty Fortress Is Our God

First line: Ein feste Burg ist unser Gott / A mighty fortress is our God, a bulwark never failing / A mighty fortress is our God / A mighty fortress is our God / Castillo fuerte es nuestro Dios / A mighty fortress is our God, A bulwark / A mighty fortress is our God, A tower of strength

Original language: German
Original title: Ein feste Burg ist unser Gott

Words: Martin Luther
Music: Martin Luther


Jak mocná pevnost je náš Bůh!
, 28


Jak mocná pevnost je náš Bůh,věž nezdolná a pevná!Pomocník silný je náš Bůh,On lék na každý bol má.On zlobu přemůže,od pádu pomůže.Ze všech svých mocí, sil,vše, co je, On stvořil.A bude vládnout věčně dál.

X:68 Q:1/4=80 M:4/4 L:1/4 K:D d | d d A/B/ c | d/c/ B HA yy

Jak mocná pevnost je náš Bůh!

, 28