Buď Tobě čest a sláva

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor / All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Buď Tobě čest a sláva
, 30


1. Buď Tobě čest a sláva,náš Vykupiteli,i z dětských úst táž chválaTi zní, Spasiteli.Jsi z rodu Davidova,jsi Izraele král.Pro dílo vykoupeníTě Otec požehnal.
2. Tví andělé ve výšiTi chválu vzdávajía lidé s celou zemíse k nim přidávají.Lid hebrejský Ti šel vstříc,měl listy palmové;i naše láska k Tobězní zpěvem k chvále Tvé.
3. Lid hebrejský Tě chválilpřed krutou smrtí Tvou.Dnes Tobě na výsostizpíváme píseň svou.Tys přijal jejich chvály,ty naše přijmi též,náš dobrotivý Králi,jenž moudře panuješ.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Buď Tobě čest a sláva

, 30