Aaron, â gwaed nid eiddo’i hun

English: Aaron with blood, not his own

First line: Aaron, â gwaed nid eiddo’i hun

Original language: Welsh

Words: Samuel Roberts
Music: None


Aaron, â gwaed nid eiddo’i hun

, 120

Aaron, â gwaed nid eiddo’i hun

, 120