Hymnau

Hymnau

Hymnau, wedi eu cyfansoddi a’u casglu, yn fwyaf neillduol

Hymnau, Welsh.
Georgetown, Merthyr Tydfil, Wales. John Silvanus Davis.
1846. 1851, 2nd Edition (last known). 133 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 66807
  • Flake-Draper Number: 1872 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
  • Jacobs Number: 887.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • BYU Harold B. Lee Library: M 285.2 .A1aw 1851
  • Church History Library: M285.2 H99WEL/ENG item 2
  • N/A
List of songs
Jump to:

Show results that:

Yr Ysbryd glân a’i waith (Return to top)
1.
O Dduw, rho im’ dy Ysbryd
2.
Duw, tywallt di yr Ysbryd Glân
3.
Ein Duw a’n tirion awdwr hedd
4.
O, Arglwydd nef a daear lawr
5.
Duw, cyflawna dy addewid
6.
Dy Ysbryd di, ein nefol Dad
7.
Arglwydd grasol a thrugarog
Ail ddyfodiad Crist, a’r mil-flwyddiant (Return to top)
8.
Ymdrechaf ymdrech deg
9.
Yn Frenin daear, mawr ei lwydd
10.
’Rwy’n canu mewn gorthrymder
11.
Yn awr gorthrymder gawn
12.
Mewn dyrus anial fyd
13.
Melys ganu fydd yn Seion
14.
O, hyfryd amser ddaw
15.
Pan adeiladir Seion wiw
16.
Braint, braint
17.
Mor hyfryd fydd cyfarfod
18.
Dywedwyd llawer am yr Oen
19.
I Jerusalem a Seion
20.
Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw
21.
Henffych i’r amser da sy’n dod
22.
Dyma ffydd y gwir gyfammod
23.
Ar foreu’r Jubili
24.
Pwy â i fynydd Seion Duw
25.
O, am undeb a ffyddlondeb
26.
Mae, mae
27.
Y seintiau ffyddlon sydd
28.
Er fod y saint ar hyn o bryd
29.
Beth yw’r swn a’r synu sydd
30.
Dim ond taith o bererindod
31.
Cawn, cawn gymdeithas gu
32.
A heibio’r dywell nos
33.
Dros y bryniau tywyll niwlog
34.
Plant ydym etto dan ein hoed
Swper yr Arglwydd (Return to top)
35.
Mor hyfryd meddwl am y Gwr
36.
Mae gwaed y groes a’i rîn
37.
Gorch’mynodd Iesu Grist ein Pen
38.
Cyd-roddwn fawl i’n Harglwydd glân
39.
Mae’r gwaed a lifodd ar y groes
40.
Nid bara a gwin daearol, gwan
Cariad a brawdgarwch (Return to top)
41.
Pe llefarwn â thafodau
42.
Cariad sydd yn hir ymaros
43.
Cariad a odde’n ymarhous
44.
Y cariad sydd yn cuddio
45.
Cariad brawdol yma boed
46.
Ysbryd cariad a brawdgarwch
Yr efengyl (Return to top)
47.
Aed yr efengyl bur ar led
48.
Efengyl yr Oen am dani boed son
49.
Efengyl, hed yn awr
50.
Anwylaf Dad, O llwydda di
51.
Y gareg a dorwyd o’r mynydd
52.
Arglwydd, anfon dy efengyl
53.
Aed swn efengyl hedd
54.
O, erglyw fy ngweddi, fy Arglwydd a’m Duw
55.
Yr efengyl am y deyrnas
56.
Efengyl y deyrnas yw hon
57.
Dyrchafer baner goch y groes
58.
Arglwydd, llwydda dy efengyl
59.
Efengyl teyrnas nef
60.
Yr efengyl hon ehedo
61.
Efengyl y deyrnas sydd addas i ni
62.
Efengyl teyrnas nefoedd
63.
Diolch byth i Dduw y nefoedd
64.
Ebedeg mae’r efengyl fwyn
65.
Molwch yr Arglwydd
66.
Y boreu a aeth heibio
67.
Efengyl Mab Duw, di-newydd byth yw
68.
Bum heb Dduw o fewn y byd
69.
Ceisiwch y deyrnas
70.
Taened gweision Brenin bywyd
71.
Llwyddiant i’r efengyl nefol
72.
Gan fod yr efengyl bur
73.
O, cenwch fawl i Iesu gwiw
74.
Gwelodd Ioan angel dysclaer
75.
Boed i’th efengyl, Iesu mawr
I’w canu mewn cynghor (Return to top)
76.
O, mor deg yw gweled brodyr
77.
Rho dy Ysbryd, Arglwydd cu
78.
Trwy gadw y cynghorion cu
79.
Er mwyn dy enw, Arglwydd mawr
Duw a’i air (Return to top)
80.
Pa dduw yn mhlith y duwian
81.
Gair Duw sydd wir safadwy oll
82.
O fewn i’r Bibl pur
83.
Fy mhlant, byddwch ffyddlon tra bo’ch ar y llawr
84.
Yn llyfr grâs, fy nefol Dad
85.
Yma boed fy myfyrdodan
86.
Y gair sy’n dangos grâs ein Duw
Egwyddorion, ac ordinhadau (Return to top)
87.
Mae egwyddorion pur y saint
88.
Ordeiniwyd ordinhadau
89.
Mae’r dyfroedd yn y bedydd mâd
90.
Mor fuddiol yw y gair a ddaeth
91.
Y gwaed a lifodd ar y bryn
Marwolaeth, adgyfodiad, a byd arall (Return to top)
92.
Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd
93.
Pan ballo ffafr pawb a’u hedd
94.
Am dòri gorchymyn y nef
95.
Ioan glywodd lef o’r nefoedd
96.
Ar fyr daw dydd yr Arglwydd
97.
Byw, byw
98.
Mae meddwl am y nefol wlad
99.
Chwi, weision Duw, molwch chwi’r Oen
100.
Y cyfiawn drig yn y nef (Anthem)
Moliant i’r Arglwydd (Return to top)
101.
Molwch yr Arglwydd
102.
Yr awrhon i’r Arglwydd, yr hwn sy’n ein dwyn
103.
Y nefoedd gyda ni
104.
Wele’r gogoniant mawr a fedd
105.
Tydi wyt deilwng o fy nghân
106.
Tydi wyt Dduw mewn awr o bwys
107.
Trwy’r byd y bo sôn
108.
Rho’wn fythol glod i gyd
109.
Rho’wn glod i’n Harglwydd glân
110.
Testun penaf fy myfyrdod
111.
Dysg fi, O Dduw, dysg fi pa fodd
112.
Angylion ddo’nt yn gysson
113.
Mawr a rhyfedd yw’th weithredoedd
114.
Boed i’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd
Caniadau cynnadledd (Return to top)
115.
Y gynnadledd hon genedlo
116.
O, mor hyfryd gan y gweision
Testunau amrywiol (Return to top)
117.
Daw y Barnwr yn ei gerbyd
118.
Fy etifeddiaeth werthfawr yw
119.
A all y fraich a wnaeth bob dim
120.
Aaron, â gwaed nid eiddo’i hun
121.
Dechreuaist, Arglwydd, ein rhyddhau
122.
Na chudd dy wyneb, Arglwydd da
123.
Archodd Duw i’w lân angylion
124.
Fy enaid, cred, anghofia’th adfyd
125.
Gogoniant byth i’r anwyl Un
126.
Oni chlywsoch? oni chlywsoch?
127.
Y dedwydd ddydd a ddaeth i ben
Ymadawiad (Return to top)
128.
Rhaid ymadael unwaith etto
129.
Er cystal yw cyfarfod
130.
Dan dy fendith wrth ymadael
131.
Ymadael ’rym, O Arglwydd mawr
132.
Er ’madael ’nawr, O Arglwydd ne’
133.
Frodyr a chwiorydd cu

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video