Jeg ved, at min Forløser er Guds søn

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior / I know that my Redeemer lives

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Jeg ved, at min Forløser er Guds søn
, 81

Trans.: Jørgen Ljungstrøm


1. Jeg ved, at min Forløser erGuds søn og verdens Frelser god.Han sejred’ over synd og død,min konge, og min Herre stor.
2. Han lever, er vor klippe fast,han er vort håb og jordens salt.Han lyset er for dig og mig,det lys, der overvinder alt.
3. O, må Guds ånd os fylde helt,så vi kan nyde freden her,og styrk vor tro. I evighedkan dine børn dig være nær.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

Jeg ved, at min Forløser er Guds søn

, 81

Trans.: Jørgen Ljungstrøm