Herre, skænk os nu din fred

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Herre, skænk os nu din fred / Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless / Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


Herre, skænk os nu din fred
, 93


1. Herre, skænk os nu din fred,må vi huske dine ord,lært i dag i ydmyghed,så de dybt i hjertet bor.
2. I vor ungdoms lyse dagvil vi holde dine bud,lad os stå for sandheds sag,må vi holde trofast ud.
3. Herre, nådefuld og god,mens vi stræber for din sag,giv os styrke, giv os modtil vor gerning hver en dag.
4. Tilgiv vore fejl, o Gud,led os frem på rette vej,hjælp os stride livet ud,og vor frelse nå hos dig.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

Herre, skænk os nu din fred

, 93

Arr.: Ebenezer Beesley

Herre, skænk os nu din fred

, 29