Sange

Sange

Sange: Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

1948 Hymns, Danish.
Copenhagen, Denmark; Germany. Danish Mission; The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1956. First edition. 220 songs.

Book © 1956 by Corporation of the President, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints


Indexes

References

  • Archive Viewer: 87291
  • Jacobs Number: 598.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.2 H99DAN 1956
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
I hellige, som bor på jord
2.
O bliv hos mig i denne nat
3.
Ved tanken på min Frelser kær
4.
Kom, alle I Guds mænd
5.
Lovpris vor store Gud
6.
Kommer, I Guds børn
7.
Kom dog alle, store, små
8.
Kom, kom, Guds folk
9.
Almagts Gud
10.
Der er en stund, da ro og fred
11.
Han elsked’ os, vor Fader stor
12.
Vi vandrer frem mod æren
13.
Se! Nu ved vandets rand, vi stå
14.
Min hyrde er Herren
15.
O Gud, vor hjælp i svundne tid
16.
Jeg ved, at Herren hjælper mig
17.
Hvor nådig er Guds lov
18.
Fader vor i himlen
19.
Med undren stor
20.
Nu samles vi atter
21.
O, kom, du Konge, kom
22.
Hvor længe, Herre, hellig, sand
23.
Mer hellighed giv mig
24.
Mægtigste Kriste
25.
Jorden med sit blomsterflor
26.
Hvor stort og hvor skønt
27.
Kristus dødens lænker brød
28.
Skønne sommerdage
29.
Herre, skænk os nu din fred
30.
Skal vi mødes hist ved floden
31.
Lovpriser højt vor Frelsers navn
32.
Zions ungdom
33.
Han døde, vor Forløser stor
34.
O sandhedsord, så skønt, så rent
35.
Nu som dug fra himlen vander
36.
Jeg trænger til din trøst
37.
Når mørke mig omringer
38.
Tak nu, Fader, tak for stunden
39.
Lover den Herre
40.
Vildledte sjæl som går
41.
Lytter til Guds englekor
42.
Stå frem, du skønne Zion
43.
Zion er af Gud beskyttet
44.
Israel, Israel, Gud nu kalder
45.
Farvel al jordisk ære
46.
Lader Guds ånds stille hvisken
47.
Hør vor bøn til himlen stige
48.
Jeg ved, på hvem jeg bygger
49.
Fuld af gerning er min dag
50.
Du dødens overvinder
51.
Kom nu snart, du løftets time
52.
Jehova, jordens Herre stor
53.
Kære Frelser, led du mig
54.
Jesus, min Frelser kær
55.
Da du styrket fra dit leje
56.
Stille dagens lys
57.
Over mørkets dunkle høje
58.
Syng med fryd af hjertet ud
59.
Hvilken smuk og yndig morgen
60.
På bjergets høje top
61.
Nærmere, Gud, til dig
62.
O, du salighedens klippe
63.
Nærmere, Herre, til dig
64.
O hør, nu lyder frydesang
65.
Vor lovsang, hør, o Gud
66.
Syng Guds pris hver sjæl
67.
Morgenrødens stråler
68.
O Helligånd, mit liv, min lyst
69.
Himmelske Fader, nådens Gud
70.
Igen vi står ved Herrens bord
71.
Ydmygt, Herre, beder vi dig
72.
Mit lys
73.
Synes vejen dig lang?
74.
Se, morgen nu gryer
75.
Dølg din harme
76.
Gode Gud og Fader
77.
Hvor som helst i verden
78.
Gør hvad er ret
79.
Du kan lette hvert et fjed
80.
En stakkels sorgbetynget mand
81.
Nu lytter, min lille
82.
Om af trængsel
83.
O bønnestund
84.
Fremad, frem mod målet
85.
Guds Ånd som en ild
86.
Tak for vor skole
87.
O, se hvilken kærlighed
88.
Vær velkommen, søndag morgen
89.
Sandhed vil vort sind erkende
90.
Hyrden hos fårene våger
91.
Se her! En mægtig styrke
92.
Mester, se uvejret truer
93.
I dag skinner solen
94.
Frelseren bød
95.
Se, vi sår
96.
Fremad, Herrens stridsmænd
97.
Priser profeten
98.
Han lever! Vor Forløser stor
99.
O du bjergland skønt
100.
Ydmygt med ærbødighed
101.
Samler solskin
102.
Kom, lyt nu til signalerne
103.
Kære Frelser, vi nu mindes
104.
Jesus, du som elsker mig
105.
O Bethlehem, du lille by
106.
Fader, vi dine børn nu højt i kor
107.
Der er skønhed her på jord
108.
Herre, frem for dig vi træde
109.
Som basuner lyder råbet
110.
Skal vi svigte vore pagter
111.
Zions børn og Zions ungdom
112.
Vi glædes og frydes
113.
Milde vår og lyse sommer
114.
Vi vil kæmpe, vi vil kæmpe
115.
I verden er der brug for mænd
116.
Sæden den såes i morgengry
117.
Nej, tal ej ondt
118.
Kære barn, din Gud er nær dig
119.
Har jeg gjort noget godt
120.
Foråret har nu mildt sat mig i sinde
121.
Når mørk og trist du skyen ser
122.
Min Gud er mit lys
123.
Den glade dag nu kommet er
124.
Ej svar endnu på bønnen
125.
For dig vi komme
126.
Da Kristi Kirke ved Guds magt
127.
Gud vær’ med dig, til vi ses igen
128.
Glad og muntert lyder barnets sang
129.
I vort elskte Deseret
130.
Zion sig fryder
131.
Modigt må vi kæmpe
132.
Kom, sorgbetyngte sjæl
133.
Vi hilser dig, du sabbatsdag
134.
Kom, Israels ældster
135.
Jeg ved, min Fader, hisset ved
136.
O hil dig, skønne dag
137.
Daggryets stråler
138.
Kom, lytter til profetens røst
139.
Atter vi samles i skolen i dag
140.
Kom kun til Herren
141.
Nu Israels Genløser
142.
O, Gud, jeg sov så tryggelig
143.
Langt, langt herfra
144.
Hvem er for Herrens sag?
145.
Gud har så gådefuld en vis
146.
Det er så skønt, min Gud, min Drot
147.
Kastes du på bølgen om
148.
Hvad var skuet udi himlen?
149.
Vi vil forstå, men ikke her
150.
Hver lille fugi
151.
Som dagene flyr
152.
Bøn er et hjertes indre sang
153.
Et grønklædt højdedrag
154.
Fryd dig, o jord
155.
Når vel tågen svinder
156.
Led os, o du vor Jehova
157.
Fra himlens høje hvælv
158.
Vågn op, I Herrens folk
159.
Det er måske ej i kampens gny
160.
Som staden der på bjerget står
161.
Glad vor hyldest skal nu lyde
162.
Vi råbe til dig, Herre stor
163.
Glem ej, at hver og en har ret
164.
Se nu morgenrøden spiller
165.
Du smilende morgen
166.
Så sikker en grundvold
167.
Stille nat, hellige nat
168.
Blandt bjerge er vort hjem
169.
Kom til vor søndagsskole
170.
Kom, lad os nu venner
171.
O, kom hver en trofast
172.
Velsign hver søn og datter, Gud
173.
Vor Frelser sig til korset gav
174.
Ro, ro for en sjæl så træt
175.
Kære Fader, hør vor bøn
176.
Pris Gud, fra hvem hvert gode kom
177.
Løft din stemme glad og ren
178.
Så fast som de evige bjerge
179.
Kom, lad os igen
180.
Mon hjemme i dalen jeg savnes
181.
Der er solskin i min sjæl i dag
182.
Tænk ej, når til Zion I drage
183.
Kom, alle Zions sønner
184.
Hav tak for profeten, du sendte
185.
O sig, hvad er sandhed?
186.
Morgenstjerner, råb af fryd
187.
Se, en hellig engel flyver
188.
Når skal jeg møde dig?
189.
Vågn nu op jert Zion forsvare
190.
Jeg bør et solskinsbarn være
191.
Hvor skønt det er at dvæle ved
192.
Nu takker alle Gud
193.
O kom, du Zions konge, kom!
194.
Kærlighed er lysets kilde
195.
O min Fader
196.
Når verden er kold
197.
Benyt de lyse dage
198.
Vrede ord, o, lad dem aldrig
199.
Vort bjerghjem er os kært
200.
Fremad, frem i kamp
201.
Forbliv hos mig
202.
Nu er dagen gået
203.
Du, som dadler og fordømmer
204.
Klippe, du, som brast for mig
205.
Kong Kristian
206.
Der er et yndigt land
207.
I Danmark er jeg født
208.
Julen har bragt velsignet bud
209.
Det er så yndigt at følges ad
210.
Moders navn er en himmelsk lyd
211.
Glade jul, dejlige jul
212.
Jert hus skal I bygge
213.
Blomstre som en rosengård
214.
Om glæder end betegned
215.
Krist stod op af døde
216.
Vær velkommen, Herrens år
217.
Den tro, som Jesum favner
218.
Det kimer nu til julefest
219.
Vor Gud han er så fast en borg
220.
Altid frejdig

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video