Kõik hiilgus, au ja kiitus

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King / All glory, laud, and honor

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Kõik hiilgus, au ja kiitus
, 39


1. Kõik hiilgus, au ja kiitusme Lunastajale.Hosannahõige huulilSu lastel Sinule.Sind muistsel ajal Iisraelkui Võitut ülistas.Nüüd Isa nimel valitsedmeid, Õnnis, Kuningas.
2. Kõik inglid ülal taevasSind lauldes kiidavad.Ja inimesed maa pealneil’ kaasa hõiskavad.Sind heebrea rahvas austaskord palmiokstega.Nüüd meie aeg Sind kiitaon kogu hingega.
3. Sind enne ristisurmaju lauldes kiideti.Nüüd oled ülendatud.Au Sulle alati!Sa nende kiitust kuulsid,nüüd meile armas Sa.Teeb kõik hea Sulle rõõmu,me helde Kuningas.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Kõik hiilgus, au ja kiitus

, 39