Na Loloma Ni Kalou

English: God Is Love

First line: Earth, with her ten thousand flow’rs / Earth, with her ten thousand flowers / Earth with her ten thousand flowers, Air, with all / Earth, with her ten thousand flow’rs, Air, with all

Original language: English

Words: Thomas R. Taylor
Music: Thomas C. Griggs


Na Loloma Ni Kalou
, 42


1. Vuravura rui talei,Cagi, uca, senikau,Lomalagi kecega,Wasawasa talega,Ra tukuna kece mai,Na loloma ni Kalou.
2. Voqa ena veibuca,Veikau se na uciwaiCagi, na manumanu,Era toso maluaRa rokova kecegaNa loloma ni Kalou.
3. Na gagadre tekivuMai na vure ni yaloNa marau sa votu maiVuravura ga oqoDomo mai lo malagiNa loloma ni Kalou.

X:87 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:G D2 G | F2 D | (E A) F | G3 | yy

X:313 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 B | A2 F | (G c) A | B3 | yy

Na Loloma Ni Kalou

, 42