Txhua Yam Peb tus Vajtswv Tsim Muaj

English: All Creatures of Our God and King

First line: All creatures of our God and King / Oh, criaturas del Señor / Vous créatures du Seigneur / Созданья Бога и Царя / All creatures of our God and King, Lift up your voice / All creatures, worship God most high! / All creatures of our God and King

Original language: English

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)
Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623


Txhua Yam Peb tus Vajtswv Tsim Muaj
, 20


1. Txhua yam peb tus Vajtswv tsim muaj,Cia li nrog peb hu nkauj tsa suab,Aleluyas! Aleluyas!Lub hnub uas kub thiab ci lam lug,Lub hli uas dawb thiab ci hmo ntuj,Aleluyas! Aleluyas!
[Chorus]Aleluyas! Au, qhuas Nws! Aleluyas!
2. Cov cua uas muaj zog tshuab tuaj mus,Cov huab uas ya saum tej nta ntuj,Aleluyas! Aleluyas!Sawv ntxov zuj zus, xyiv fab txhua tus,Lub caij tsaus ntuj nrhiav lub suab hu,Aleluyas! Aleluyas!
3. Cov dej uas ntws ntshiab sis zoo zoo,Ua suab nkauj rau koj tus Tswv mloog,Aleluyas! Aleluyas!Cov hluav taws uas ci thiab zoo nteUas ua rau neeg sov thiab pom kev,Aleluyas! Aleluyas!
4. Hnub mus dhau hnub Leej Niam Ntiaj TebMuab tej koob hmoov los faib rau peb,Aleluyas! Aleluyas!Koj tej paj tej txiv niaj hnub txiKuj qhia txog tus Tswv lub hwj chim,Aleluyas! Aleluyas!

X:62 Q:1/2=76 M:3/2 L:1/4 K:Eb E2 | E F G E G A | B4 yy

Txhua Yam Peb tus Vajtswv Tsim Muaj

, 20

Arr.: Ralph Vaughan Williams