Bog je ljubav

English: God Is Love

First line: Earth, with her ten thousand flow’rs, Air, with all / Earth, with her ten thousand flow’rs / Earth, with her ten thousand flowers / Earth with her ten thousand flowers, Air, with all

Original language: English

Words: Thomas R. Taylor
Music: Thomas C. Griggs


Bog je ljubav
, 42


1. Cvjetni miris puni zrak,vjetar ziba sunčev trak,modrog neba beskraj taj,sinjeg mora blistav sjaj –Stvoritelja slavi sve,kazuje: Bog ljubav je.
2. Preko gorskih vrhova,zlatnih polja, lugova,lahor nježno pronosi,žamor tihi donosi –svete pjesme čuju se,pjevaju: Bog ljubav je.
3. Nada koja stvara sei u srcu rađa se,radost koja svaki dannama je s visina dar –Gospodu sve klanja se,šapuće: Bog ljubav je.

X:87 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:G D2 G | F2 D | (E A) F | G3 | yy

X:313 Q:1/4=104 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 B | A2 F | (G c) A | B3 | yy