Laj Kolol we yoʼyo

English: My Redeemer Lives

First line: Laj Kolol we yoʼyo / I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Laj Kolol we yoʼyo
, 76


1. Laj Kolol we yoʼyo, ninnaw—Ralal li Dios ut KolonelXqʼaxbʼal xwankil li kamk kixtaw,Aʼan Rey chiwu, ut taqlanel.
2. Yoʼyo, li jun chi pek choqʼ we,Li jun inyoʼonihom arin,Li reetalil li chaabʼil bʼe,Li jun saqen chirix qʼojyin.
3. Li Musiqʼej chakʼe chaq we;Kaʼajwiʼ aʼan xsahil li waamNaq injunes ninkʼam li bʼeNaxik saʼ junelik yuʼam.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

Laj Kolol we yoʼyo

, 76