Žinau, kad Išpirkėjas gyvas

English: My Redeemer Lives

First line: I know that my Redeemer lives / I know that my Redeemer lives, Triumphant / I know that my Redeemer lives, Triumphant Savior

Original language: English

Words: Gordon B. Hinckley
Music: G. Homer Durham


Žinau, kad Išpirkėjas gyvas
, 67


1. Žinau, kad Išpirkėjas mūsvėl gyvas – Dievo Jis Sūnūs,įveikęs mirtį ir skausmus,Karalius, Viešpats nemarus.
2. Gyva tikėjimo uola,kilnesnio kelio švyturys,vilties numirusiems šviesa,palaimos amžių šviesulys.
3. Ramybės, Dvasios siųsk, prašau,kurią tik Tu suteikt gali,tikėjimo tvirtai keliaut,kur Tu per amžius gyveni.

X:135 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/4 K:G D | B3/2 B/ d B | G A B3/2 yy

Žinau, kad Išpirkėjas gyvas

, 67